Připravované tituly

Pro studenty vysokých škol především nematematických oborů, ale i pro další zájemce připravujeme ještě e-knihy:
 
Řešené příklady z matematiky - Funkce reálné proměnné
 
Řešené příklady z matematiky - Diferenciální počet
 
Řešené příklady z matematiky - Integrální počet a číselné řady
 
Řešené příklady z matematiky - Diferenciální a diferenční rovnice